Nová poistná daň

25.01.2018

Sériu pripravovaných zmien, ktorými chce rezort financií zvyšovať príjmy do rozpočtu, doplní nová poistná daň. Tá sa však dotkne aj klientov, ktorí využívajú hypotéku alebo akýkoľvek iný úver na bývanie. Pripravovaná poistná daň, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou začne vyberať ešte tento rok, má byť náhradou nepodareného poistného odvodu. Ten zaviedli tesne pred koncom roka 2016, no už po pár mesiacoch sa ukázalo, že nejde o dobré riešenie. Ministerstvo financií tak predstavilo poistnú daň, ktorá bude mať ďalekosiahly dopad, dokonca aj na klientov bánk. Poistenie hypoték a iných úverov s 8 % daňou Ak sa predložený návrh schváli v podobe, akú ministerstvo predstavilo, bankových klientov čaká nová daň vo výške 8 %. Spomedzi navrhovaných variantov sa jedná o najvyššiu hranicu, nakoľko rezort chce ostatné druhy poistenia zdaniť od 2 % do 8 %. Daňová povinnosť sa síce dotkne iba klientov, ktorí majú úver poistený, no práve tí tvoria väčšinu všetkých žiadateľov. Mesačná splátka za hypotéku sa mierne zvýši. Poistná daň má mať formu nepriamej dane, ktorá sa bude vyberať rovnakým spôsobom ako DPH. Uhrádzať ju teda budú poisťovne a banky, no jej výber sa zahrnie do koncových cien produktov, čo zvýši náklady klientom. Mesačné splátky tak porastú, približne o viac ako 2 €, no to len pri tých lacnejších druhoch poistenia splácania. Modelový príklad zvýšenia splátky hypotéky: Klient má hypotéku 90 000 € s poistením vo výške 30 €. Poistenie sa zdaní 8 % sadzbou, čo je 2,40 € mesačne. Zdanenie poistenia úveru tak vyjde na 28,80 € ročne. Schváleniu návrhu zrejme nebude brániť nič. Samotné poisťovne si ho síce vedia predstaviť v pozmenenej podobe, no je otázne, či na to ministerstvo zareaguje. Po vzore zahraničia, kde je výber tejto dane bežný, nás tak pravdepodobne od 1.októbra čaká nová daň za poistenie, čo poznačí aj klientov splácajúcich hypotéky alebo iné úvery na bývanie. Text: Róbert Bosák

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

25.01.2018

Kto bude podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti v roku 2018? 25.12.2017 Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok, ako je to v prípade dani z príjmov. Otázkou ale je, kto bude daňové priznanie k nehnuteľnosti v roku 2018 podávať? Na začiatok je dôležité poznamenať, že ak sa v roku 2017 u vás nič nezmenilo, čo sa týka vlastníctva nehnuteľností, tak daňové priznanie NEPODÁVATE. V opačnom prípade, ak ste kupovali alebo predávali, tak daňové priznanie podávať budete musieť. Aj keď ste darovali, alebo boli obdarovaný, tiež budete musieť podať daňové priznanie. To isté sa týka aj tých, čo dedili alebo vydražili nehnuteľnosť. Patríte do jednej z týchto kategórií? Ak nie, tak sú tu aj iné možnosti, kedy daňové priznanie podať musíte. Daňové priznanie v prípade dani z nehnuteľností má dve formy. Je to Priznanie a Čiastkové priznanie. Čiastkové priznanie podávate v tom prípade, ak sa objavili nové skutočnosti. Napríklad zmeny druhu, alebo výmery pozemku. Alebo ak nastali zmeny v užívaní stavby. Napríklad časť bytu, alebo domu začnete používať na podnikanie. Ďalšími dôvodmi na podanie daňového priznania je aj zisk stavebného povolenia, alebo dodatočného stavebného povolenia, alebo ak ste získali kolaudačné rozhodnutie. Ak ste aj počas roka zbúrali stavbu, alebo robili pozemkové úpravy, či nadobudli nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom a tiež sa ráta aj dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri. V týchto všetkých prípadoch musíte podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie najneskôr do 31. januára 2018 Kde podať daňové priznanie? Daňové priznanie riešia obce a mestá, v ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Čiže daňové priznanie budete podávať na miestnom obecnom, alebo mestskom úrade. Napríklad trvalý pobyt máte v Nitre, ale v novembri 2017 ste kúpili chatu v Banskej Bystrici. Do 31. januára 2018 podávate daňové priznanie v Banskej Bystrici. Aký dátum je rozhodujúci? Pamätajte na to, že daňové priznanie podávate v tom období, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli a to je OD 2. JANUÁRA 2017 DO 1. JANUÁRA 2018. Dôležité je, že musíte poznať správny dátum, ktorým ste vašu nehnuteľnosť nadobudli. Aké dátumy rozhodujú? ak ste nehnuteľnosť kúpili/predali alebo darovali/dostali ako dar, tak rozhoduje dátum povolenia vkladu, ktorým kataster prepísal vlastníkov ak ste nehnuteľnosť zdedili, tak rozhoduje dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve pri stavebnom povolení, kolaudačnom rozhodnutí a rozhodnutí o užívaní stavby rozhoduje dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí stavebný úrad pri ukončení výstavby drobnej stavby rozhoduje dátum ohlásenia ukončenia výstavby ak vydražíte nehnuteľnosť, tak rozhoduje dátum právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom pri majetkovom vyporiadaní manželov rozvodom rozhoduje dátum povolenia vkladu katastrom. Uvediem príklad. Kúpnu zmluvu na dom ste podpísali v novembri 2017 a kataster povolil vklad až 2. januára 2018. V tom prípade na rok 2018 platí daň ešte predchádzajúci majiteľ a vy máte čas na podanie daňového priznania do 31. januára 2019. Preto je dôležité vedieť svoj dátum PRÁVOPLATNÉHO nadobudnutia. Do kedy je potrebné uhradiť daň? Daňové priznanie sa vždy platí vopred. Čiže v roku 2018 platíte daň z nehnuteľnosti za rok 2018. Dôležité je, aby ste si pamätali dva dátumy. Ten prvý sme už spomínali a je to najneskorší dátum podania daňového priznania. Schválne, pamätáte si ho? =) A druhý dátum je 15. máj 2018. To je dátum do kedy sa musí zaplatiť daň určená obcou, alebo mestom. Daň budete uhrádzať až vtedy, keď vám bude doručené rozhodnutie od mesta, alebo obce. Čo všetko sa zdaňuje? Sú to pozemky, byty a nebytové priestory a stavby (rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy). Ste manželia alebo spoluvlastníci? Nadobudli ste nehnuteľnosť ako manželia? Ak áno, tak v tom prípade podávate daňové priznanie jeden krát. Pokiaľ ste ale nadobudli nehnuteľnosť v podieľovom spoluvlastníctve, tak každý podáva priznanie samostatne za svoj podiel. Dá sa to ale vyriešiť splnomocnením na podanie daňového priznania, aby ste priznanie podávali jeden krát. Máte na výber. Kto môže požiadať o zníženie dane? Ak ste ťažko zdravotne postihnutý, poberateľ dávok v hmotnej núdzi či dôchodca, tak vám obec môže poskytnúť úľavu alebo odpustenie dane. Ak o tomto kroku uvažujete, tak to musíte spraviť do 31. januára 2018. Pokiaľ ste nehnuteľnosť zdedili alebo vydražili, tak o úľavu môžete požiadať pri podaní priznania. Koľko sa platí daň? O výške dane rozhoduje obec, či mesto vo schválenom všeobecne záväznom nariadení. UPOZORNENIE! Ak by ste daňové priznanie nepodali, tak vám hrozí pokuta od 5 € do 3 000 €, ale maximálne by ste platili do výšky dane, ktorá je určená obcou, alebo mestom. Napríklad, ak by vám obec vyrátala daň za rok 2018 vo výške 50 €, tak pokuta od tejto sumy nemôže byť vyššia. Tlačivo na daňové priznanie Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky obce alebo mesta, a samozrejme si ich môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom alebo mestskom úrade. Čo budem potrebovať k vyplneniu daňového priznania? K vyplneniu budete potrebovať list vlastníctva, alebo ak ste dedili, tak kópiu osvedčenie o dedičstve. (1) Nezabudnite, že k priznaniu treba pripojiť kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností v tom prípade, ak ste kupovali, predávali, majetkovo vysporadúvali, dedili alebo boli obdarovaný. Kópiu rozhodnutia môžete nahradiť aj kópiou listu vlastnícta, ktorej súčasťou musí byť kópia kúpnej zmluvy, alebo darovacej zmluvy. (2) Ak ste dedili, tak nezabudnite k priznaniu doložiť kópiu osvedčenia o dedičstve. (3) Ak ste nehnuteľnosť vydražili, tak k priznaniu priložte kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep. (4) Pri stavebnom pozemku je potrebné priložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia. Kolaudačné rozhodnutie prikladáte vtedy, ak ste dokončili stavbu. (5) Ak ste menili účel využitia bytu alebo stavby, tak priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní. (6) Ak ste stavbu odstránili, tak priložte kópiu na právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby. (7) Ak ste nájomcom alebo užívateľom záhradky v záhradkárskej osade, tak priložte kópiu zmluvy so záhradkárskou organizáciou o užívaní, alebo zmluvy medzi starým a novým užívateľom. (8) Ak si uplatňujete nárok na úľavu v prípade poberania dávok v hmotnej núdzi, tak musíte priložiť potvrdenie z úradu práce. (9) Ak máte preukaz ŤZP potrebujete fotokópiu tohto preukazu a kópiu rozhodnutia úradu práce, ktorý vám ho vydal. Záver Pevne verím, že všetky náležitosti s daňovým priznaním zvládnete bez najmenších problémov. Ak by vám bolo aj niečo nejasné, tak sa kľudne môžte na mňa obrátiť a ja vám veľmi rád vysvetlím všetko potrebné. Nezabúdajte, čas na podanie daňového priznania máte do konca januára 2018. Na úplný záver mám na vás jednu prosbu. Zdieľajte prosím tento článok, aby ste mohli pomôcť aj ostatným, ktorých sa táto téma určite týka tiež. S pozdravom Autor: Tomáš Porubský Možno podať i elektronicky - tu je odkaz na stránku: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/3267/category/dan-z-nehnutelnosti/article/danove-priznanie-dan-nehnutelnosti-elektronicky.xhtml

Kataster, zmeny od 1.4.2017

16.03.2017

Od apríla pribudnú na katastri ďalšie elektronické služby K dispozícii bude aj mobilná aplikácia. 08.03.2017 Autor: TASR Pre širokú verejnosť aj pre odborníkov budú v apríli spustené dve elektronické služby – výpis z informačného systému katastra vo forme listu vlastníctva a výpis z katastrálnej mapy na právne účely s možnosťou platiť kartou a mobilná aplikácia. Aplikácia umožní na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia rýchlu a jednoduchú identifikáciu príslušnej nehnuteľnosti a informáciu o nej. Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) majú za úlohu zabezpečiť podávanie návrhov, námietok a žiadostí, informovanie o stave dokumentu a procesu, ako aj poskytovať podklady pre komunikáciu s občanmi a ďalšími úradmi. Súčasťou projektu je dodávka systémového a aplikačného softvéru, prevádzka a podpora softvéru a hardvéru. Samosprávy nevedomky nakúpili nelegálny softvér, zistila BSA. Zistili prípady zo štátneho elektronického trhoviska. V októbri 2015 bolo sprístupnených 15 elektronických služieb projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností. Služby dajú informácie z katastra nehnuteľností o vlastníkoch, nehnuteľnostiach, o právach k nim, vrátane poskytnutia číselníkov, súpisov nehnuteľností a účastníkov právnych vzťahov, ako aj zobrazenie pozemkov. V priebehu roka 2018 k nim pribudne ďalších 30 elektronických služieb, čím sa stanú ESKN plne funkčnými. Takmer tretina projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) je v súčasnosti závislá od ESKN, pričom elektronické služby Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR budú integrované do celkovej architektúry eGovernmentu. Vypublikované služby systému už využívajú vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá, podriadené organizácie, prakticky celá štátna správa. Plne funkčný kataster znamená spustenie všetkých podsystémov ESKN ako Centrálneho systému katastra nehnuteľností, Centrálneho elektronického registratúrneho strediska a Rezortnej elektronickej podateľne. Ako TASR informoval ÚGKK SR, podľa Dodatku č. 9 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku zo dňa 27. 2. 2017 bude realizácia aktivít projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností ukončená k 31. 12. 2018. Zmluva bola na základe zákona zverejnená v centrálnom registri zmlúv 3. 3. 2017. Uvedeným dodatkom sa posunulo spustenie Elektronických služieb katastra nehnuteľností a tým pádom aj financovanie, čiže žiadne ďalšie náklady nevznikajú. Dôvodom posunu je potreba aktualizovať pôvodné zadanie. Na posune dodávok sa podieľali aj doplnenia a zmeny na základe požiadaviek používateľa a legislatívnych zmien. K posunu prispela aj rôznorodosť kvality existujúcich údajov, ktoré sa evidujú v katastri nehnuteľností desaťročia. Súčasne sa preukázala nutnosť implementácie väčšieho rozsahu nástrojov, ktoré zabezpečujú prácu s vstupnými údajmi a ich rôznych kombinácií. Posunom termínu nie je ohrozené čerpanie eurofondov, ani tým nevznikajú sankcie pre Slovensko. Projekt je v súčasnosti pod kontrolou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, ktorému ÚGKK SR pravidelne reportuje stav projektu odpočtom akčného plánu každý mesiac. Experti o štátnej dopravnej aplikácii: Niektoré časti robil veľmi neskúsený človek. Vieme, koľko ľudí aplikáciu používa pravidelne a akú návštevnosť má štátny dopravný web. V marci 2015 prevzala zodpovednosť za celú implementáciu spoločnosť DWC Slovakia. Na projekte pracuje vyše 40 odborníkov - analytikov, programátorov, softvérových architektov a technických konzultantov. Testujú ho zamestnanci ÚGKK SR, aj zamestnanci katastrálnych odborov okresných úradov. Do 2012 bolo vyčerpaných 27 miliónov eur s DPH (viac ako polovica bola suma za infraštruktúru) a po dodaní 15 služieb v decembri 2015 uhradil ÚGKK SR 500.000 eur s DPH. ÚGKK SR na základe zmluvy o dielo uplatnil voči zhotoviteľom sankciu v roku 2016, ktorá sa týkala neplnenia zmluvných termínov z predchádzajúceho obdobia vo výške 260.000 eur. Zostávajúca suma na projekt je 4,4 milióna eur, fakturovateľná po dodaní a funkčnosti ESKN. (TASR)

Nové pravidlá pri hypotékach

16.03.2017

Nové pravidlá pri hypotékach – čo sa zmenilo Autor: Peter Apolen | 08.03.2017 00:00 | Kategórie: Banky Bývanie | 0 komentárov Tagy: opatrenie NBS pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti posudzovanie bonity sprísnenie hypoték nové pravidlá pri hypotékach LTV žiadosť o hypotéku Nové pravidlá pri hypotékach – čo sa zmenilo Od začiatku marca platia prísnejšie pravidlá v poskytovaní hypoték. Zaviedlo ich nové opatrenie NBS. Dvomi najdôležitejšími zmenami sú sprísnenie posudzovania disponibilného príjmu žiadateľov a obmedzenie poskytovania úverov nad 80 percent LTV. Prísnejšie posudzovanie bonity Od marca musia banky uplatňovať prísnejšie pravidlá pri posudzovaní príjmu žiadateľa o úver. Musia napríklad povinne z príjmu odpočítať rezervu, ktorá opticky znížiť výšku disponibilného zárobku. S rovnakým príjmom sa teda človek kvalifikuje na nižšiu hypotéku. Už i doteraz to síce väčšina bánk robila, no výška rezervy bola len dobrovoľná, a obvykle bola nižšia ako podľa opatrenia NBS. Táto povinnosť pre banky bude nadobúdať plnú účinnosť postupne. V marci sa začalo pri piatich percentách, cieľových 20 percent z prímu dosiahne povinná výška rezervy v júli budúceho roka. Ďalším sprísnením je povinnosť počítať pri hodnotení bonity s budúcim zvýšením úrokovej sadzby o dva percentuálne body. Zámerom je testovať si žiadateľov o úver pri horších úrokových podmienkach. Znamená to ďalšie pritvrdenie podmienok hodnotenia bonity úverových klientov. Najviac to postihne záujemcov o hypotéku pre mladých, pri ktorých sa dvojpercentný stres test bude počítať so sadzby ešte pred bonifikáciou – teda znížením úrokovej sadzby. Testovacia úroková sadzba tak bude až o päť percentuálnych bodov vyššia, ako reálna úroková sadzba, ku ktorej sa mladý človek dostane. (2% – príspevok štátu, 1% – príspevok banky, 2% – nová úroková rezerva) Predĺžuje sa aj doba, za ktorú sa preveruje príjem žiadateľa o úver. Kým doteraz stačilo, keď človek doložil potvrdenie o príjme zo zamestnania za posledné tri mesiace, po novom to bude musieť byť až šesť mesiacov. Sprísnenie sa nevyhne ani príjmu podnikateľov. Tí budú musieť i naďalej dokladať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, musia ale už dokladovať i to, že ich príjem trvá i v aktuálnom období a to napríklad výpisom z účtu, či podnikateľskými zmluvami. „Klientov sa tieto zmeny dotknú prevažne negatívne. Banky im totiž pri rovnakom príjme poskytnú oveľa nižšiu hypotéku ako v minulom roku,“ zdôrazňuje analytik Fincentra Peter Világi. Väčšie úspory na vlastné bývanie Druhou zásadnou zmenou je stanovenie maximálneho stropu na pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti. Inými slovami, znamená to, že ľudia si budú môcť požičať na nižšiu časť hodnoty bytu, či domu. Takzvaných sto percentných hypoték môže byť najviac desať percent z úverového portfólia danej banky. Hypoték s pomerom viac ako 80 percent, môže byť 40 percent. Znamená to, že až tri z piatich úverov budú môcť slúžiť na financovanie najviac 80 percent hodnoty nehnuteľnosti. „Mnoho ľudí si z toho dôvodu bude musieť namiesto lacnej hypotéky zobrať drahší spotrebný úver, či medziúver zo stavebnej sporiteľne. Prípadne investíciu do nehnuteľnosti odložiť až do času, kým si na spolufinancovanie nenasporia viac prostriedkov alebo si vybrať lacnejšiu nehnuteľnosť,“ uvádza P. Világi. Dodáva však, že sprísnenie podmienok nebude nárazové. Banky už povinnosti z opatrenia Národnej banky Slovenska priebežne implementovali od začiatku tohto roka. Podmienky sa teda postupne sprísňovali už v prvých mesiacoch roka. Nábeh ďalších zmien však bude postupný, takže banky budú svoje úverové štandardy ešte ďalej sprísňovať. Článok čerpaný: Nové pravidlá pri hypotékach – čo sa zmenilo Autor: Peter Apolen | 08.03.2017 00:00 | Kategórie: Banky Bývanie | 0 komentárov Tagy: opatrenie NBS pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti posudzovanie bonity sprísnenie hypoték nové pravidlá pri hypotékach LTV žiadosť o hypotéku

Situácia na realitnom trhu! Byty dražejú

26.06.2015

Kto zvažuje kúpu bytu, mal by spozornieť. Viacerí ľudia pri pohľade na lacnejúce hypotéky už niekoľko mesiacov, dokonca aj rokov, váhajú, kedy kúpiť byt. Teraz sa ukazuje, že s rozhodnutím by sa mali poponáhľať, lebo zajtra už môže byť neskoro. Začali totiž výrazne dražieť byty. V hlavnom meste išli ceny v niektorých lokalitách hore oproti vlaňajšku až o desať percent. Zároveň sa síce znižujú aj úroky na hypotékach, ale čakanie už nemusí byť také výhodné. Napríklad ak 3–izbový byt v bratislavskom Ružinove stál vlani 110–tisíc eur, tento rok môže byť cena už 120–tisíc eur. Ak má kupujúci nasporených 10–tisíc eur, splátka 100–tisícovej 30–ročnej hypotéky ho vlani pri priemernom úroku v banke 3,54 percenta vyšla na 451 eur mesačne. Teraz je priemerný úrok na hypotékach 2,62 percenta a splátka potrebného, až 110–tisícového, úveru pri rovnakých vlastných úsporách vyjde pri lacnejšom financovaní na 441 eur mesačne. Očakáva sa však, že zlacňovanie hypoték ustane a, naopak, byty ešte o čosi zdražejú, keďže záujem o kúpu je veľký. Národná banka Slovenska napriek zdraženiu bytov upozorňuje, že kupovať sa ešte oplatí. „Aktuálne je bývanie stále relatívne najdostupnejšie v celej novodobej ére slovenského trhu s bývaním,“ konštatovala v komentári Národná banka. Kým ceny domov stagnujú, ceny bytov na celom Slovensku išli za posledný rok hore priemerne o tri percentá. Výraznejšie sa zdražovalo v regiónoch Bratislavy a Košíc. V iných lokalitách môže byť stále prevaha ponuky nad dopytom a ceny zatiaľ hore nejdú. Kým byty z pohľadu celého Slovenska podľa NBS dražejú už tretí štvrťrok po sebe, myšlienke vlastného bývania stále nahrávajú nízke úrokové sadzby. „Trh je vo fáze, keď sa snaží po období stagnácie znova nadýchnuť. Úrokové sadzby sú na historicky najnižších úrovniach,“ potvrdzuje analytik ČSOB Marek Gábriš. Hypotéku na vlastné bývanie možno získať s úrokom už od 1,49 percenta, aj keď prísne podmienky na takýto nízky úrok splní málokto. Hoci sa banky predbiehajú s čo najvýhodnejšou ponukou hypoték, na realitnom trhu tým nepriamo prilievajú olej do ohňa. Ceny hore tlačia aj stopercentné úvery bánk. Národná banka Slovenska preto začala výrazne obmedzovať bankové pôžičky v hodnote kupovaného bytu. Tento štvrťrok môžu banky stopercentnú hypotéku dať priemerne len jednému zo štyroch svojich klientov. Pomer sa bude aj naďalej sprísňovať a vrchol nastane v januári 2017, keď dostane 100–percentnú hypotéku už len každý desiaty bankový klient. Ak by prišlo k úplnému zrušeniu stopercentných hypoték, na trhu by mohla vypuknúť panika. „Akonáhle Národná banka Slovenska ohlási, že plánuje zrušenie stopercentných úverov, automaticky to spustí lavínu kúpychtivých záujemcov, ktorí sa budú snažiť ešte na poslednú chvíľu zužitkovať stopercentné financovanie bankou. Je to, samozrejme, logické, lebo kupujúci často nemajú dostatok vlastných voľných finančných zdrojov, ktorými by kúpu financovali popri bankovom úvere,“ objasňuje Krajňak. Z pochopiteľného dôvodu preto ceny nehnuteľností na začiatku roka mierne stúpli. Zdražovanie sa najviac prejavilo pri malých bytoch, o ktoré je stále najväčší záujem. Najrýchlejšie na cene stúpajú dvojizbové byty. V porovnaní s rokom 2013 ich priemerná cena vzrástla o 36 eur za štvorcový meter. Hlbšie do vrecka musia ľudia siahnuť aj teraz, pričom za jeden štvorcový meter zaplatia už 1 377 eur. Oproti vlaňajšku je to tak o 22 eur viac. Najdrahšie vychádzajú jednoizbové a veľkometrážne byty. Drahšie byty netrápia len nájomníkov, ktorí sa chcú usadiť v hlavnom meste. S vyššími vstupnými nákladmi sa musia popasovať tiež ľudia v Trnave, Trenčíne a v Košiciach. Kým na konci minulého roka vás štvorcový meter v Trnave vyšiel na 823 eur, v súčasnosti je to o šesť eur viac. O deväť eur navyše si priplatíte aj v Trenčíne, čo znamená jednotkovú cenu 635 eur. Skok sa udial aj na realitnom trhu v Košickom kraji, kde priemerná cena za štvorcový meter vyjde už 941 eur. Ešte na konci minulého roka to bolo 925 eur. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska. Pozn.: článok čerpaný zo stránky bhs-reality.sk