Vybavíme

Hypotekárne úvery, znalecké posudky, geometrické plány, geodetické služby, vytýčenie hranice pozemkov, vytýčenie stavby, letecké snímky a videá, majetkovo právne usporiadanie pozemkov, identifikácia a zisťovanie majiteľov pozemkov

Poskytujeme

Poradenstvo pri predaji nehnuteľností, kompletný právny servis pri predaji nehnuteľností, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, odovzdávajúci protokol o nehnuteľnosti

Zabezpečujeme

Výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, kataster nehnuteľností