Právna istota a bezstarostný priebeh obchodu

Ak predávate alebo kupujete nehnuteľnosť mimo našej realitnej kancelárie, vieme Vám zabezpečiť dohľad nad celým procesom, vybavíme za Vás všetky potrebné náležitosti na úradoch, katastri, bytovom družstve, pozemkovom a stavebnom úrade.

Balík A

 • Kontrola listu vlastníctva a právneho stavu nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie 1x Kúpna zmluva | 1x Návrh na vklad
 • Podanie návrhu na vklad zmluvy do katastra nehnuteľnosti
 • Asistencia pri prepise nehnuteľnosti
 • Asistencia pri prihlásení a odhlásení energií
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
Cena balíku:
999€
Poplatky zahrnuté v cene balíka:

Overovanie pravosti podpisov (max. 10 podpisov)
Vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností (vo výške 66€)

Bonus:

Vybavenie hypotekárneho úveru za čo najlepších podmienok

Mám záujem

Balík B

 • Všetky služby zahrnuté v Balíku A
 • Komunikácia so zmluvnými stranami
 • Identifikácia aktuálneho stavu nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie kontaktu a komunikácia s geodetom
 • Asistencia na pozemkovom úrade
 • Asistencia na stavebnom úrade
 • Vypracovanie potrebných žiadostí, tlačív a vyhlásení
Cena balíku:
1399€
Poplatky zahrnuté v cene balíka:

Overovanie pravosti podpisov (max. 10 podpisov)
Vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností (vo výške 66€)
Úhrada kolkov na pozemkovom úrade (max. 50€)

Bonus:

Vybavenie hypotekárneho úveru za čo najlepších podmienok

Mám záujem

Legalizácia nezapísanej stavby

Balík C je určený pre klientov, ktorí zdedili nehnuteľnosť a je nutná legalizácia nezapísaných stavieb alebo pre klientov, ktorí už vlastnia nehnuteľnosti a ich právny stav vyžaduje legalizáciu

Balík C

 • Kontrola listu vlastníctva a právneho stavu nehnuteľnosti
 • Komunikácia so zmluvnými stranami
 • Identifikácia aktuálneho stavu nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie kontaktu a komunikácia s geodetom
 • Asistencia na pozemkovom úrade
 • Asistencia na stavebnom úrade
 • Vypracovanie potrebných žiadostí, tlačív a vyhlásení
 • Podanie geometrického plánu na katastrálny úrad
Cena balíku:
639€
Poplatky zahrnuté v cene balíka:

Overovanie pravosti podpisov (max. 6 podpisov)
Úhrada kolkov na pozemkovom úrade (max. 50€)

Bonus:

V prípade predaja legalizovanej nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu máte Balík C zdarma

Mám záujem

Ostatné služby

Určenie trhovej hodnoty

 • Máte záujem predať Vašu nehnuteľnosť ale neviete akú sumu je momentálne možné za ňu pýtať?
 • Potrebujete potvrdenie pre notára o trhovej hodnote nehnuteľnosti potrebné k dedičskému konaniu?

Na základe Vami poskytnutých údajov a znalosti realitných pomerov v danom regióne Vám spracujeme ohodnotenie nehnuteľnosti a vystavíme potvrdenie o jej trhovej hodnote

Finančné sprostredkovanie

 • Ste nespokojný s výškou Vašej mesačnej splátky?
 • Ste nespokojný s výškou úroku na Vašom úvere?

Vyriešime prakticky každú možnú situáciu, ktorá u klienta môže nastať

Svoju sprostredkovateľskú činnosť orientujeme na kvalitu a požiadavky našich klientov.

Ponúkame výber z množstva finančných inštitúcií, vďaka čomu vieme klientovi ponúknuť financovanie nehnuteľnosti “šité na mieru”.

Zaujali Vás naše služby? Zavolajte nám ihneď.

Mgr. Alena Klimáčková, Rsc.

Neváhajte ma kontaktovať.
Vždy som tu pre svojich klientov.

+421 902 477 029