Dom Reality s.r.o.

Sídlo: SNP 148, 916 01 Stará Turá
Konateľ: Mgr. Alena Klimáčková, Rsc.
IČO: 47796529
DIČ: 2024099231

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 30611/R
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Tel. č.: 0902 477 029
Email: alena.klimackova.dr@gmail.com

Druhé poschodie v budove Ideapark

Ideapark Stará Turá